Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft består av flere undertyper: adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellet type. Denne kreftformen behandles med kirurgi, strålebehandling og i mange tilfeller cellegift.

Spredningsveier

Lungekreft kan spre seg til mange steder i kroppen:

Regionalt (i samme område)

  • Til lymfeknutene ved lungeroten (lunge hilus)
  • Til den andre lungen

Fjernmetastaser (spredning til andre steder i kroppen):

  • Skjelettet
  • Hjernen eller andre deler av sentralnervesystemet
  • Lever
  • Binyrer
  • Lymfeknuter
  • Hud
Forrige side Neste side