Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Temaside om Korona

Bivirkninger av de vanligste behandlingene

Kirurgiske inngrep ved lungekreft kan være en stor belastning for pasienten under og en periode etter operasjonen. Når det er gått en stund (noen måneder), vil pasienten som regel fungere ganske bra i det daglige.

Strålebehandling ødelegger cellenes evne til å dele seg. De normale cellene har størst mulighet til å bli reparert igjen. Bivirkningene av strålebehandling er knyttet til flere forhold: Hvor på kroppen den gis, hvor stor dose som blir brukt, og pasientens allmenntilstand. Ved bestråling mot lungen kan pasienten oppleve blant annet kvalme, svelgevanskeligheter, hudreaksjoner og slapphet. Det finnes gode hjelpemidler mot mange av disse bivirkningene. Pasienten bør snakke med legen om plagene sine.

Over tid vil det kunne oppstå seneffekter av kreftsykdommen eller kreftbehandlingen. Etter lungekreftbehandling er tungpust, redusert lungefunksjon, smerter i brystkassen eller kronisk tretthet eksempler på slike seneffekter. Personer som har hatt lungekreft, har også økt risiko for ny lungekreft, og bør være oppmerksomme på nytilkomne symptomer eller plager.

Forrige side Neste side