Informasjon

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft er en aggressiv kreftform som i de fleste tilfeller er så fremskreden på diagnosetidspunktet at den ikke lar seg operere. Stråleterapi og cellegift har imidlertid effekt.

Småcellet lungekreft anses å være en aggressiv kreftform.

Hopp til innhold

Lungene består av to lungelapper på venstre side i brystkassen og tre lungelapper på høyre side. Lungens funksjon er å sørge for utveksling av gasser mellom kroppen og atmosfæren. Vekselvis pustes avfallsstoffet karbondioksid ut og oksygen inn. Oksygen er nødvendig for cellenes funksjon i alle organer.

Litt om lungekreft

Det er to hovedtyper lungekreft: Småcellet og ikke-småcellet lungekreft. Dette faktaarket omhandler kun småcellet type.

I Norge fikk totalt 1559 menn og 1267 kvinner diagnostisert lungekreft i 2010. Totalt levde det 5284 personer med lungekreft i dette året. Antall nye tilfeller med lungekreft hos kvinner har økt mer enn hos menn, slik at forskjellen på forekomst av lungekreft blant kvinner og menn er blitt stadig mindre. Rundt regnet vel halvparten av tilfellene med lungekreft er av den ikke-småcellete typen. Knapt 20% av tilfellene er småcellet lungekreft.