Informasjon

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft er en aggressiv kreftform som i de fleste tilfeller er så fremskreden på diagnosetidspunktet at den ikke lar seg operere. Stråleterapi og cellegift har imidlertid effekt.

Lungene består av to lungelapper på venstre side i brystkassen og tre lungelapper på høyre side. Lungenes funksjon er å sørge for utveksling av gasser mellom kroppen og atmosfæren. Vekselvis pustes avfallsstoffet karbondioksid ut og oksygen inn. Oksygen er nødvendig for cellenes funksjon i alle organer.

8116-2-id343-lunger-og-bronkier.jpg

Litt om lungekreft

Det er to hovedtyper lungekreft: Småcellet og ikke-småcellet lungekreft. Denne artikkelen omhandler kun småcellet type.

I Norge i 2019 fikk totalt 1659 menn og 1661 kvinner diagnosen lungekreft . Totalt levde det 9394 personer med lungekreft per 31.12.2019 i Norge. Antall nye tilfeller med lungekreft hos kvinner har økt, mens det hos menn nå avtar, og nå er forekomsten den samme. 15 prosent av tilfellene med lungekreft er av typen småcellet lungekreft.

 

Animasjon av lungekreft
Neste side