Informasjon

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft er en aggressiv kreftform som i de fleste tilfeller er så fremskreden på diagnosetidspunktet at den ikke lar seg operere. Stråleterapi og cellegift har imidlertid effekt.

Lungene består av to lungelapper på venstre side i brystkassen og tre lungelapper på høyre side. Lungens funksjon er å sørge for utveksling av gasser mellom kroppen og atmosfæren. Vekselvis pustes avfallsstoffet karbondioksid ut og oksygen inn. Oksygen er nødvendig for cellenes funksjon i alle organer.

8116-2-id343-lunger-og-bronkier.jpg

Litt om lungekreft

Det er to hovedtyper lungekreft: Småcellet og ikke-småcellet lungekreft. Denne artikkelen omhandler kun småcellet type.

I Norge fikk totalt 1615 menn og 1465 kvinner diagnostisert lungekreft i 2016. Totalt levde det 7507 personer med lungekreft i dette året. Antall nye tilfeller med lungekreft hos kvinner har økt mer enn hos menn, slik at forskjellen på forekomst av lungekreft blant kvinner og menn er blitt stadig mindre. Rundt regnet vel halvparten av tilfellene med lungekreft er av den ikke-småcellete typen. Knapt 20% av tilfellene er småcellet lungekreft.

lungekreft

Animasjon av lungekreft
Neste side