Informasjon

Småcellet lungekreft

Diagnostikk

For å kartlegge sykdommen må legen finne ut:

  • Hvor i lungen kreften sitter (lokalisasjon)?
  • Hvor omfattende sykdommen er (stadieinndeling)?
  • Hvilke celletyper svulsten består av (klassifisering og differensiering)?

Legen vil foreta en klinisk undersøkelse og kartlegge sykehistorie, blant annet eventuelle røykevaner. I tillegg gir røntgenbilder av lungene og en biopsi (vevsprøve) viktig informasjon til legen.

Andre undersøkelser som er eller kan være aktuelle, er:

  • CT (computer tomograf) eller "trommelundersøkelse" gjøres av et datastyrt røntgenapparat som tar mange bilder av lungene med korte mellomrom. CT er en bedre undersøkelse enn ordinær røntgen til å påvise lungekreft.
  • Ved bronkoskopi anvendes et instrument som kalles bronkoskop hvor spesialisten både kan inspisere slimhinnen og ta vevsprøver, også langt nede i luftrøret.
  • PET-CT (positron-emisjonstomografi) øker muligheten for presis diagnose.
  • MR (magnet resonans) tar også bilder og bruker kraftige magneter koblet til data. Noen ganger settes kontrastvæske i blodårene. 
  • Ved mediastinoskopi gjøres et lite snitt like over brystbenet i narkose for at spesialisten kan se og ta prøver inne i brysthulen.
Forrige side Neste side