Informasjon

Småcellet lungekreft

Behandlingsformer

Småcellet lungekreft presenterer seg langt oftere med spredning på diagnosetidspunktet enn annen lungekreft. På diagnosetidspunktet har omlag 35 prosent begrenset og 65 prosent utbredt sykdom. Tilstanden oppfattes som en sykdom som har spredt seg ut i kroppen uavhengig av stadium ved diagnosetidspunktet.

Kjemoterapi

Kjemoterapi er den mest brukte behandlingen i alle stadier av småcellet lungekreft. Kjemoterapi er en behandling som virker i hele kroppen fordi den følger blodstrømmen, og kan derfor drepe kreftceller også utenfor lungene. Behandlingen skjer ved innleggelse i sykehus eller poliklinisk.

Strålebehandling

Strålebehandling kan i noen tilfeller være kurerende gitt alene, andre ganger gis behandlingen i tillegg til kirurgi eller kjemoterapi. Småcellet lungekreft er vanligvis svært strålefølsom, og ved begrenset sykdom gis strålebehanling i tillegg til kjemoterapi.

Strålebehandling brukes som regel lokalt (på begrensede områder), for eksempel på deler av lungen, luftrøret eller skjelettet. I noen tilfeller er strålebehandling brukt forebyggende (for sikkerhets skyld) på hodet for å hindre spredning dit. Pasienten fornemmer verken varme eller smerte under strålebehandlingen.

En norsk studie publisert i mars 2021 viser klart bedre effekt av høyintensitets stråling (60 GY) versus standard strålebehandling (45 Gy) på overlevelse etter 2 år.

Forrige side Neste side