Informasjon

Småcellet lungekreft

Bivirkninger

Fordi denne kreftformen kan spre seg raskt og true liv, må det brukes sterk behandling. Det er vanskelig å begrense virkningen av behandlingen til kun kreftcellene. Derfor vil normale celler også påvirkes. Selv om behandlingen skreddersys til hver enkelt person, opplever mange ubehagelige bivirkninger.

Ved kjemoterapi rammes spesielt celler som deler seg raskt. Blodverdier som hvite blodceller, platetall og blodprosent må kontrolleres før og etter behandling da benmargen som produserer blodcellene, kan bli svekket. Personen vil ofte miste håret, føle seg slapp og trett og slite med kvalme og oppkast. Det gis som regel flere kurer med kjemoterapi med noen ukers mellomrom. Bivirkningene pleier å avta eller forsvinne en stund etter at alle kurene er gjennomført.

Strålebehandling ødelegger cellenes evne til å dele seg. De normale cellene har størst mulighet for å bli reparert igjen. Bivirkningene av strålebehandling er knyttet til flere forhold: Hvor på kroppen den gis, hvor stor dose som blir brukt, og personens allmenntilstand. Ved bestråling mot lungen kan en oppleve blant annet kvalme, svelgevansker, hudreaksjoner og slapphet. Strålebehandling mot hodet kan gi håravfall, hodepine, hudreaksjoner og kvalme. Det finnes gode hjelpemidler mot mange av disse bivirkningene. Pasienten bør snakke med legen om plagene sine.

Forrige side Neste side