Informasjon

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråler og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

Hva er lungekreft?

CT-bilde av lunge med svulst
CT-bilde av lunge med svulst

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og den utgjør rundt en av ti nye krefttilfeller. Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Omtrent 90 prosent av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Andelen pasienter med spredning på diagnosetidspunktet er mellom 40 og 50 prosent.

Det finnes to hovedtyper av lungekreft:

  • Ikke-småcellet lungekreft som utgjør omkring 85 prosent
  • Småcellet lungekreft, som utgjør rundt 15 prosent

Blant de ikke-småcellete typene skilles det mellom adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellekarsinom.

Adenokarsinom er den hyppigste formen for lungekreft, og utgjør cirka 40 prosent av alle tilfeller. Plateepitel er nest hyppigst og utgjør cirka 20 prosent.

Noen få prosent av tilfellene av lungekreft er nevroendokrine svulster, kreft utgått fra spyttkjertler i luftveiene, eller mesoteliom som utgår fra lungehinnen.

Animasjon av lungekreft
Neste side