Informasjon

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråler og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

Hopp til innhold

Hva er lungekreft?

CT-bilde av lunge med svulst
CT-bilde av lunge med svulst

Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Ca 90% av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Det finnes to hovedtyper av lungekreft: Småcellet lungekreft som utgjør ca. 15%, og ikke-småcellet lungekreft som utgjør ca. 85%. Blant de ikke-småcellete typene skilles det mellom adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellekarsinom. Adenokarsinom er den hyppigste formen for lungekreft, og utgjør ca. 40% av alle tilfeller. Plateepitel er nest hyppigst og utgjør ca. 20%.