Informasjon

Lungekreft

Årsak

Eksponering overfor visse kreftfremkallende stoffer som setter i gang ukontrollert cellevekst - i all hovedsak røyking, er den viktigste årsaken til lungekreft.

Sigarettrøyking er den absolutt viktigste årsaken både blant menn og kvinner, og er ansvarlig for opptil 90 prosent av alle tilfeller. Andre former for røyking er også forbundet med økt risiko for lungekreft, slik som piperøyking og sigarrøyking, men risikoen er høyere ved sigarettrøyking. Passiv røyking øker også risikoen for lungekreft.

Radonstråling i hjem øker risiko for lungekreft. Asbest er den vanligste yrkesmessige risikofaktoren. Hvis du både røyker og har vært utsatt for asbest, er risikoen for å få lungekreft betydelig. Andre stoffer som kan være kreftfremkallende er gasser, kjemikalier, stråling. Det er gode holdepunkter for at rundt 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn i Norge kan tilskrives yrkeseksponering.

Forrige side Neste side