Informasjon

Lungekreft

Diagnostikk

For å fastslå diagnosen er røntgen og CT av lungene nødvendige undersøkelser. Vanligvis får legen mistanke om lungekreft på grunnlag av sykehistorie og lungerøntgen. Utredningen fortsetter så med CT-undersøkelse. Da får man en langt mer presis beskrivelse av svulsten og dens forhold til omliggende vev. Vanligvis utvides CT-undersøkelsen til å omfatte CT også av lever og binyrer, fordi dette er organer som lungekreft tidlig kan spre seg til.

Undersøkelse av luftveier med kikkert, såkalt bronkoskopi, og samtidig taking av celleprøve via skopet, kan ofte gi en sikker diagnose. Hvis svulsten ligger ut mot ytterkanten av lungen, er det mulig å stikke en lang nål gjennom brystveggen og inn i svulsten under veiledning av ultralyd. Vevsprøve hentes så ut og blir senere undersøkt i mikroskop.

MR bilder av brystkasse, ryggraden og bekkenet tas ved mistanke om innvekst disse stedende. MR av hjernen er aktuelt om det mistenkes spredning dit. PET-CT øker muligheten for nøyaktig diagnose, og er blant annet aktuelt før gjennomføring av kurerende behandling.

Forrige side Neste side