Informasjon

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråler og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

Behandling

Bare en fjerdedel av pasientene kan opereres, mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Vi regner at omtrent bare 20 prosent lar seg helbrede. Ved lungekreft vil behandling med kirurgi, stråler eller kjemoterapi, gitt alene eller i ulike kombinasjoner, være aktuelt.

Kjemoterapi er den mest brukte behandlingen ved småcellet lungekreft. Denne behandlingen er som regel mindre effektiv ved andre typer lungekreft. Ved utbredt sykdom gis i utgangspunktet bare kjemoterapi, mens strålebehandling kan komme på tale senere i forløpet mot symptomgivende forandringer lokalt i brysthulen eller ved spredning til hjerne og skjelett.

Ved ikke-småcellet lungekreft er strålebehandling viktig behandling. Dette brukes både som selvstendig behandling og som tilleggsbehandling til kirurgi. Disse svulstene har vært lite påvirkelige av kjemoterapi, men i senere tid har forskerne oppdaget at immunterapi (pembrolizumab) og signalhemmere har en positiv effekt ved langtkommen og uhelbredelig sykdom. 

Forrige side Neste side