Informasjon

Lungekreft

Behandling

Bare en fjerdedel av pasientene kan opereres, mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Vi regner at omtrent bare 20 prosent lar seg helbrede. Ved lungekreft vil behandling med kirurgi, stråler eller kjemoterapi, gitt alene eller i ulike kombinasjoner, være aktuelt.

Kjemoterapi er den mest brukte behandlingen ved småcellet lungekreft. Denne behandlingen er som regel mindre effektiv ved andre typer lungekreft. Ved utbredt sykdom gis i utgangspunktet bare kjemoterapi, mens strålebehandling kan komme på tale senere i forløpet mot symptomgivende forandringer lokalt i brysthulen eller ved spredning til hjerne og skjelett.

Ved ikke-småcellet lungekreft er strålebehandling viktig behandling. Dette brukes både som selvstendig behandling og som tilleggsbehandling til kirurgi. Disse svulstene har vært lite påvirkelige av kjemoterapi, men i senere tid har forskerne oppdaget at immunterapi (pembrolizumab) og signalhemmere har en positiv effekt ved langtkommen og uhelbredelig sykdom. 

Forrige side Neste side