Informasjon

Lungekreft

Prognose

Lungekreft er en meget alvorlig sykdom med relativt dårlige utsikter når en ser alle pasientene samlet. Denne kreftformen har en tendens til å spre seg til andre organer på et tidlig stadium, og det er vanlig med symptomer fra flere organer enn lungene. Det er viktig å huske at det finnes variasjoner fra pasient til pasient, og fra svulst til svulst. Når svulster oppdages tidlig, kan noen pasienter helbredes med operasjon eller strålebehandling.

Forrige side Neste side