Informasjon, veiviser

Kreft i bukspyttkjertelen

Årsaker

De fleste kreftsvulster i bukspyttkjertelen er såkalte adenokarsinom som utgår fra utførselsgangen til bukspyttkjertelen. Disse svulstene vokser inn i omgivende vev og sprer seg tidlig til lokale lymfeknuter. Tre av fire svulster sitter i hodet på bukspyttkjertelen og resten i kroppen og halen.

Kreft i hodet på bukspyttkjertelen vokser ofte inn i gallegangene, noe som kan føre til at gallegangen tettes igjen, og det oppstår gulsott.

I de fleste tilfeller er årsaken til kreft i bukspyttkjertelen ukjent. Snusbruk kan muligens medføre en dobling av risikoen for å få bukspyttkjertelkreft, sammenliknet med personer som aldri har brukt tobakksprodukter. Det er holdepunkter for at også tobakksrøyking øker risikoen for å få bukspyttkjertelkreft. Man har beregnet at røyking utgjør en fjerdedel av totalrisikoen. 

Ellers vet man at det er en sammenheng mellom overvekt, diabetes type-2 og økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Det er også mistanke om at overforbruk av alkohol medfører økt risiko. I noen få tilfeller har arvelige faktorer betydning. Og pasienter som har kronisk betennelse i bukspyttkjertelen, har økt risiko for å få kreft i kjertelen.

Forrige side Neste side