Informasjon, veiviser

Kreft i bukspyttkjertelen

Behandling

Det anbefales at utredning og behandling av kreft i bukspyttkjertel foregår på større sykehus hvor det er spesialkompetanse på dette feltet. Det kreves tett samarbeid mellom kirurger, røntgenleger, kreftleger, og det kreves trening i og erfaring med å behandle nettopp denne kreftformen. Resultatene har blitt bedre de siste årene blant annet på grunn av at behandlingen er samlet til noen få avdelinger.

Formålet med behandling er i noen tilfeller å helbrede tilstanden ved å fjerne svulsten kirurgisk. Kartleggingen med CT danner grunnlaget for valg av behandling. Dessverre er det slik at hos 80 til 85 prosent av pasientene med bukspyttkjertelkreft, er sykdommen kommet så langt når den oppdages, at det ikke er mulig å fjerne alt svulstvev kirurgisk.

Operasjonen er omfattende (varer ofte minst 5 timer), og det er ikke alle som kan tåle en slik operasjon. Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelen og tolvfingertarmen etter en nøye beskrevet metode.

Dersom det ikke er mulig med helbredende kirurgi, kan det likevel være aktuelt med inngrep som lindrer plager. Dette kan være inngrep for å drenere galle, eller avlastende operasjoner dersom tarmen klemmes sammen og hindrer næringsopptaket.

I noen tilfeller brukes cellegift før operasjon for å redusere størrelsen på svulsten før inngrepet. Det kan også være aktuelt med strålehandling før operasjon. Etter inngrepet gjøres en analyse av svulstvevet som hentes ut, og av graden av spredning. Ut fra dette avgjøres om det er aktuelt å forsøke cellegiftbehandling etter operasjonen. Slik behandling er ikke livreddende, men den kan forlenge levetiden og lindre plager.

Lindrende behandling

Pankreaskreft lar seg helbrede kun hos et mindretall. Dersom svulsten vokser og gir plager, finnes det mange former for lindrende behandling. Ulike former for svulstreduserende eller avlastende operasjoner kan være aktuelt. Strålebehandling og cellegifter kan også lindre smerter eller andre ubehag, og vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Pankreaskreft forårsaker kraftige smerter hos 50 til 70 prosent og er ofte vanskelig å behandle. Blokade av nervesenteret plexuc coeliacus anses som en sikker og effektiv teknikk for å redusere smerteintensiteten. Det er vist at et slikt tiltak gir færre bivirkninger enn opiatbehandling.

Forrige side Neste side