Informasjon, veiviser

Kreft i bukspyttkjertelen

Prognose

Pankreaskreft er fortsatt et stort uløst helseproblem der vanlige behandlingsmetoder har liten effekt på sykdomsforløpet. Symptomene ved pankreaskreft er ofte ukarakteristiske og vage. Ved diagnosetidspunkt er 80-85 prosent av svulstene ikke mulig å behandle kirurgisk med mål om helbredelse (kurativt inngrep), og over halvparten har spredning (metastaser) og kun 8 prosent har lokaliserte, avgrensede forandringer. 

Prognosen er dårlig fordi svulsten oppdages sent på grunn av få eller vage symptomer, svulsten er vanskelig tilgjengelig, den ligger nær andre livsviktige organer, den har et aggressivt vekstmønster, gir betydelig sykelighet og er lite påvirkelig med de fleste former for behandling.

Fem års overlevelse i gruppen som blir operert med kurativ hensikt, er funnet å være i området 6-18 prosent. I et norsk materiale var fem-års overlevelse 12 prosent. Gjennomsnittlig overlevelsestid ved spredning er 3-6 måneder og ved lokalavansert sykdom 9-12 måneder.

Forrige side Neste side