Informasjon

Leverkreft

De fleste tilfeller av kreft i leveren skyldes spredning fra kreftsvulster i tykktarmen, magesekken, brystene og lungene. Unntaksvis oppstår kreftsykdommen i leveren.

Hva er leverkreft?

Lever og galleblære

Kreft er en tilstand hvor noen av kroppens celler er forandret slik at de vokser ukontrollert og uordnet. De vokser raskere enn normale celler, og de kan fortrenge og ødelegge de normale strukturene i kroppen. Hvis man ikke klarer å få kreften under kontroll, kan den spre seg til andre deler av kroppen.

Kreftsykdommer kan oppstå i alle kroppens organer. Kreft som opprinnelig har sitt utspring i leveren, er en svært sjelden tilstand (hepatocellulært karsinom). De fleste krefttilfellene i lever skyldes spredning fra kreft i andre organ. Kreft som starter i leveren, er nesten alltid knyttet enten til kronisk sykdom i lever eller i galleveiene. Menn over 40 år utgjør den største gruppen med leverkreft, spesielt blant de formene hvor kreften ikke skyldes spredning fra andre organ.

Animasjon av leverkreft
Neste side