Informasjon

Leverkreft

Årsaker

Ofte vet vi ikke hva det er som forårsaker kreft. Det vi vet er at enkelte forhold medfører økt risiko for å utvikle kreft. Dette kan være nære slektninger som har hatt kreft, røyking og høyt alkoholforbruk.

Vi deler leverkreften inn i ulike former. Den formen for leverkreft som har sitt utspring fra levercellene selv, kaller vi hepatocellulært karsinom. Denne kreftformen ser vi nesten bare hos mennesker med skrumplever. Skrumplever er igjen oftest knyttet til enten virussykdommene hepatitt B eller C, eller til høyt alkoholforbruk over lengre tid. En annen tilstand som kan gi skrumplever og dermed leverkreft, er hemokromatose. Det er også observert økt forekomst av leverkreft blant pasienter med ikke-alkoholisk fettleversykdom.

En annen form for leverkreft er kolangiokarsinom. Dette er egentlig kreft oppstått i overflaten på utførselsgangene for galle. Sykdommer som de kronisk inflammatoriske tarmsykdommene (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom), primær skleroserende kolangitt, og andre sjeldne leversykdommer øker sjansen for å få denne krefttypen. Dersom du har fått fjernet galleblæren, er sjansen for å utvikle kolangiokarsinom mindre.

Den vanligste årsaken til leverkreft er det vi kaller levermetastaser. Dette er når kreft i andre organ i kroppen har spredt seg med blodet, festet seg i leveren og begynt å vokse der. De krefttypene som oftest sprer seg til lever, er tykktarmskreft, kreft i magesekken, brystkreft og lungekreft.

Forrige side Neste side