Informasjon

Leverkreft

Behandling

Hvilken behandling som kan gis, avhenger av hvor langtkommen kreften er, og hvilken type leverkreft det er snakk om. Behandling av kreft skjer på spesialavdelinger i sykehus. På sykehuset vil du kunne få en mye mer utfyllende informasjon om akkurat din krefttype og hvordan den behandles.

Cellegiftbehandling og strålebehandling har forholdsvis liten virkning ved leverkreft. Unntakene kan være enkelte andre kreftformer som har spredt seg til leveren fra andre organ. En annen behandling som benyttes ved leverkreft, er innsprøytning av alkohol (etanol) i svulsten. Dette er en behandling som ikke helbreder kreften, men som kan bremse utviklingen betraktelig.

Levertransplantasjon utføres svært sjeldent ved leverkreft. Dette skyldes at undersøkelser har vist at det å få en ny lever ikke forbedrer leveutsiktene. Unntaket her er noen tilfeller av krefttypen hepatocellulært karsinom hvor det bare er én svulst, og denne er liten. Av dem som får ny lever, vil 2 av 3 få kreft også i den nye leveren.

Leveren er et svært blodrikt organ, og dette gjør kirurgi i leveren vanskelig. Ofte vil det også være mange små svulster tilstede når kreften oppdages. Disse kan være umulige å oppdage med de undersøkelsesmetodene vi har i dag. Dette gjør at selv om man fjerner en svulst, vil svært ofte flere dukke opp andre steder i leveren. Enkelte tilfeller av leverkreft, spesielt dem som oppdages tidlig, kan likevel behandles og kanskje helbredes ved kirurgi hvor man fjerner den syke delen.

Et stort problem ved flere former for leverkreft er opphopning av galle. Kreften tilstopper utførselsgangene for galle fra leveren til tarmen. Når gallen blir stående i leveren, farges huden din gul, den gir kløe og gjør deg kvalm og uvel. Opphopningen av galle kan behandles, enten med medisiner eller ved å legge inn et "avløpsrør" fra gallegangen og ut i tarmen. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av ERCP.

Forrige side Neste side