Informasjon

Kreft i magesekken

Forekomst

Hvert år får vel 400 mennesker i Norge kreft i magesekken. Sykdommen forekommer hyppigst hos middelaldrende og eldre mennesker (65 til 75 år). Lidelsen kan i sjeldne tilfeller forekomme hos personer helt ned i 20 til 30-årsalder. Sykdommen opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner (279 menn, 161 kvinner i 2019).

Kreft i magesekken kan være en alvorlig sykdom, men jo tidligere den blir oppdaget, desto bedre er muligheten for helbredelse. I Norge og hele den vestlige verden forøvrig, har det i mange år vært en nedgang i antall tilfeller av sykdommen, noe som gjelder alle aldersgrupper. Magekreft forekommer hyppigst i Japan og Kina. I Europa er det noe lavere forekomst, men lavest forekomst finnes i Nord-Amerika og Afrika.

Animasjon av kreft i magesekken
Forrige side Neste side