Informasjon

Kreft i magesekken

Overlevelse

Som ved de fleste kreftformer har stadium ved diagnosetidspunktet avgjørende betydning for leveutsiktene. Dersom kreften i magesekken kan fjernes fullstendig, vil rundt 40 prosent av pasientene være i live etter fem år. Hvis kreften i magesekken er kommet for langt (spredning) når den blir oppdaget, er situasjonen mer alvorlig.

Forrige side Neste side