Informasjon

Kreft i spiserøret

Personer som røyker eller misbruker alkohol, har økt risiko for å få kreft i spiserøret. Det er særlig eldre menn som er utsatt for tilstanden.

Temaside om Korona

Kreft er en tilstand med ukontrollert cellevekst. Med dette menes celler som har mistet evnen til å kontrollere sin egen vekst. Dette vil føre til oppsamling og opphoping av den unormale celletypen på ett eller flere steder i form av svulster.

Animasjon av spiserørskreft

Hva er kreft i spiserøret?

Kreft i spiserøret (øsofagus) utgjør omtrent 1 prosent av alle kreftformene, og det påvises i Norge vel 300 nye tilfeller hvert år. Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 70 år. Tilstanden er tre ganger så hyppig blant menn som blant kvinner. Personer som røyker eller misbruker alkohol, har økt risiko for å få kreft i spiserøret.

Vi ser også at de som er vedvarende plaget med sure oppstøt og halsbrann (se gastroøsofageal reflukssykdom), har en viss økning i risiko. Noen få av disse har tilstanden Barretts øsofagus, som disponerer for en krefttype (adenokarsinom) som har økt i omfang i den vestlige verden de seneste tiårene - sannsynligvis som følge av økende forekomst av overvekt. Også tilstanden akalasi øker risikoen for å utvikle kreft i spiserøret.

Neste side