Informasjon

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Kreft i tykktarm eller endetarm, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge. Femårsoverlevelsen er svært god (97%) dersom sykdommen blir oppdaget på et tidlig tidspunkt.

Hva er kolorektal kreft?

Kolorektal kreft er en kreftsvulst i tykktarmen eller endetarmen. Kolon er det medisinske navnet på tykktarmen, hvor rektum (endetarmen) utgjør den siste delen. I de aller fleste tilfellene er kolorektal kreft av typen adenokarsinom, en ondartet svulst utgått fra kjertelvev i tarmslimhinnen.

I Norge påvises i overkant av 3000 nye tilfeller av kolonkreft og vel 1300 nye tilfeller av rektumkreft hvert år. Kolonkreft er litt vanligere blant kvinner enn blant menn, mens det er motsatt for rektumkreft.

Dess eldre man blir, jo større er sjansen for å utvikle kreft i tykktarmen. Antall tilfeller av tykktarmskreft blant personer under 50 år har imidlertid vært økende de siste årene. Man tror at årsaker til dette kan være knyttet til forekomsten av overvekt og fedme, kostholdsfaktorer, livsstil og endringer i bakteriesammensetningen i tarmen (mikrobiomet).

Neste side