Informasjon

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Årsaker

Hos de aller fleste har man ingen forklaring på hvorfor de utvikler kolorektal kreft. Men forekomst av kreft hos søsken eller foreldre, og da spesielt tykktarmskreft, øker risikoen for at man selv kan utvikle kreft. Forskerne har funnet at to til fem prosent av alle pasienter med kolorektal kreft kan ha den arvelige formen kalt Lynchs syndrom eller familiært kreftsyndrom. Det samme gjelder forekomst av tarmsykdommen familiær adenomatøs polypose. Tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt kan også gi en lett økt risiko for å få kreft i tykktarmen etter mange års sykdom.

Miljømessige faktorer synes å være av betydning. En fiberrik kost antas å beskytte mot kreft i tykktarmen, men gode vitenskapelige bevis mangler. Forbruk av rødt og foredlet kjøtt synes å kunne øke risikoen for kreft i de nederste delene av tykktarmen. Det er også oversykelighet og økt dødelighet av kolorektal kreft blant røykere.

Se animasjon av tykktarmskreft

Forrige side Neste side