Informasjon

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Symptomer

Tykktarmen
Tykktarmen

Svulstens lokalisering er bestemmende for symptomer og funn ved tykk- og endetarmskreft. Ofte vokser svulsten langsomt, og den vil kunne presentere seg på ulike måter. Forenklet kan man skille mellom svulster som oppstår i høyre del av tykktarmen, venstre del av tykktarmen (nærmest endetarmen) og endetarmen. De aller fleste svulstene er lokalisert til nedre venstre del av tykktarmen eller i endetarmen.

Venstre del av tykktarmen og endetarmen

Mørk avføring, endret avføringsmønster, slapphet, vekttap, anfall med magesmerter som følge av passasjeproblemer er mulige symptomer på tarmkreft som kan forekomme uavhengig av om svulsten sitter på høyre eller venstre side av tarmen.

Symptomer som er mer spesifikke for venstre, og siste del av tarmen, er avføringsendringer, følelse av ufullstendig tømning, blod i avføringen og smerter ved avføring. Disse tegnene til sykdommen gir seg som regel til kjenne tidligere enn symptomene fra en høyresidig svulst

Over halvparten av pasienter med kolorektal kreft har observert blod i avføringen. I noen tilfeller debuterer sykdommen med blodmangel (anemi) der hovedsymptomene er tretthet og blek hud.

Høyre del av tykktarmen

Svulster som sitter i høyre side av tykktarmen, er vanskeligere å bli oppmerksom på. Sykdom i denne lokalisasjonen gir mer diffuse symptomer som blodmangel, slapphet, nedsatt matlyst, vekttap og eventuelt feber. Det er gjerne blod i avføringen, men blodet trenger ikke synlig. Dette kalles okkult blødning og kan avsløres av en avføringsprøve som analyseres for blod.

I høyre del av tykktarmen er tarminnholdet mer tyntflytende. Passasjehinder må derfor være større enn ved venstresidig svulst før tarmen blir blokkert, og man utvikler symptomer på forstoppelse.

Blokkering av høyre del av tarmen kan gi følgende symptomer:

  • Stor mage uten vektøkning.
  • Uforklarlig vedvarende kvalme og oppkast
  • Uforklarlig vekttap
  • Vedvarende avføringsendringer i form av endret hyppighet av tarmtømninger og konsistens av avføringen
  • Påfallende smalere kaliber på avføringen
  • Følelse av ufullstendig tømning etter avføring

Blødninger fra tarmen

Svulstvev blør som regel lettere enn friskt vev. Slik er det også med svulster i tarmen. Den vanligste forklaringen på blod i avføringen er blod fra hemoroider. Dette vil vise seg som blodstriper på toalettpapiret eller rødt blod i toalettskålen. Blod fra en svulst lengre opp i tarmen er som regel vanskeligere å oppdage.

Jo lenger opp i tarmen blødningen har sin opprinnelse, jo bedre blir blodet bakt inn i avføringen. Det er også slik at blod som har vært med fra øvre del av tarmen, vil være svart, det er kun blødninger fra den nederste delen av tarmen som vil framstå som rødt. Sitter en blødende svulst langt nede i tarmen (venstre side/endetarmen), kan det gi seg til kjenne som rødlig farging på utsiden av avføringen. Ved blødning høyere oppe i tarmen (høyre side) vil blod i avføringen være mindre opplagt og fremstår som mørk/sort avføring med et mer tjærelignende preg. Vil man teste for skjult blod i tarmen benyttes en avføringsprøve som ofte tas hjemme. 

Forrige side Neste side