Informasjon

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Undersøkelsen

Kolorektal kreft kan være en vanskelig tilstand for allmennlegen å oppdage. Ved mistanke om tilstanden vil legen undersøke magen din og kjenne etter oppfylninger og knuter i leveren. Legen vil også kjenne opp i endetarmen din etter en eventuell svulst eller andre uregelmessigheter. Legen tar samtidig en avføringsprøve for å se om det er tegn til blødning i tarmen. Du vil i tillegg bli bedt om å ta hjemmetesten til undersøkelse på blod i avføringen - eventuelt prøver tatt over flere dager. Dette er siden svulsten ikke blør hele tiden, og flere prøver vil gi et sikrere resultat. For at testen ikke skal gi falskt utslag, er det viktig at du unngår blod- og kjøttmat mens testen utføres.

Allmennlegen vil ta blodprøver der blodprosenten (Hb) er særlig viktig. Langvarig blødning kan medføre tap av jern, noe som måles med blodprøven ferritin. Leverprøver tas også for å sjekke om det er tegn til forandringer i leveren.

Rektoskopi er en viktig del av undersøkelsen. Gjennom et 25 cm langt, stivt rør kan allmennlegen inspisere endetarmen og nederste del av tykktarmen. Rundt 1/3 av alle kreftsvulster i tykktarmen og endetarmen vil kunne oppdages ved rektoskopi. Ofte vil undersøkelsene som gjøres i allmennpraksis, være utilstrekkelige, og du henvises til sykehus for videre undersøkelser.

I de fleste tilfeller er det nødvendig å gjøre endoskopisk undersøkelse av hele tykktarmen. Koloskopi er en undersøkelse hvor legen benytter en bøyelig, fingertykk slange som føres inn gjennom endetarmsåpningen. Legen kan se gjennom koloskopet og granske innsiden av hele tykktarmen, og ta vevsprøver av eventuelle mistenkelige forandringer. Videoen fra skopet kan også overføres til en større skjerm slik at du om ønskelig kan følge med selv.

Det er også mulig å gjøre en røntgenundersøkelse av tykktarmen med bruk av kontrastvæske. Imidlertid er røntgen en klart dårligere undersøkelse enn koloskopi, blant annet fordi man ikke får tatt vevsprøver av mistenkelige forandringer.

Dersom utredningen konkluderer med at det foreligger kreft i tykktarm eller endetarm, vil det også bli tatt CT av lungene og magen inklusive leveren.

Forrige side Neste side