Informasjon

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Oppfølging

Det finnes en rekke forskjellige kontrollrutiner, og det er ikke dokumentert hvilket opplegg som er det beste. I Norge anbefales fem års oppfølging etter en bestemt plan, med stadig lengre intervall mellom kontrollene og fastlagte kontrollpunkter. Kontrollene følges opp av pasientens fastlege, men den første kontrollen etter operasjon skal foretas av kirurg. Alle kontrollene med unntak av den første innebærer bildeundersøkelser.

Pasienter med endetarmskreft, som er operert med lav fremre reseksjon, kontrolleres hos kirurg.

Kontrollopplegget. Ved hver kontroll tas blodprøven karsinogent embryonalt antigen (CEA). Koloskopi gjøres etter fem års oppfølging. Etter operasjon for rektalkreft brukes i økende grad endoskopisk ultralyd ved kontrollene. Bildediagnostikk for mulig spredning retter seg i hovedsak mot lever og lunger.

Forrige side Neste side