Informasjon

Peniskreft

Peniskreft starter ofte med symptomer som svie eller brennende følelse under forhuden. Diagnosen mistenkes oftest først når det oppstår unormale kuler eller sår, eller blodtilblandet urin.

Hva er peniskreft?

Peniskreft oppstår nesten alltid i celletypen plateepitel. Symptomene er kløe eller en brennende følelse under forhuden; sårdannelser, utvekster og (blodtilblandet) utflod følger så. Større smerter er uvanlig. Ofte går det lang tid mellom symptomstart og kontakt med lege.

Peniskreft er en forholdsvis sjelden sykdom. I 2020 var det 55 nye tilfeller og to personer døde av peniskreft.

Årsak

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør og nye celler vokser frem gjennom en prosess som kalles celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelse av en svulst. Vanligvis er denne svulsten godartet. I noen tilfeller svikter kontrollen med celledelingen helt, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Disse cellene er kreftceller og har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her gir de opphav til dattersvulster (metastaser).

Faktorer som er av betydning for utvikling av peniskreft, er spesielt dårlig hygiene og høy alder. Personer som er plaget med trang forhud på penis, er også mer utsatt enn andre menn.

Nyere viten tyder på at humant papillomavirus (HPV) også kan være en viktig årsak til peniskreft. Yngre menn er mest utsatt for denne smitten.

Symptom

De første symptomene er som regel svie eller en brennende følelse under forhuden. Dette er ikke uvanlig og skyldes i de fleste tilfeller ikke peniskreft. Diagnosen mistenkes som regel først når det oppstår unormale kuler eller sår, eller blodtilblandet urin fra penis. Noen kan merke illeluktende, eventuelt blodig, utflod fra penis som et tidlig tegn. Det er viktig å være klar over at sår og kuler kan være skjult under forhuden, og kreft kan gi innsneving av forhuden som gjør dette vanskelig å oppdage. Sår og utvekster i forbindelse med denne diagnosen er som regel ikke smertefulle.

Det er ikke uvanlig å kvie seg for å besøke legen når det gjelder intime deler av kroppen, dette gjelder særlig menn (tilsvarende undersøkelser er ofte rutine for kvinner). Det går ofte lengre tid enn nødvendig (ofte inntil ett år) fra man blir oppmerksom/bekymret for at det er noe galt med penis, og til man oppsøker lege vedrørende problemet.

Behandling

Valg av behandling er avhengig av svulstens utbredelse, og om det er funnet spredning eller ikke. Generelt kan man bruke kirurgi, laserbehandling, stråleterapi eller cellegiftmedisiner. Et viktig moment i behandlingen av peniskreft er hvorvidt penisfunksjon er viktig for pasienten eller ikke. Snakk med legen din om dette og legg fram dine synspunkter.

I og med at det er få tilfeller av peniskreft i Norge, anbefales det at behandlingen av denne tilstanden foregår ved universitetssykehusene. På den måten sikrer man seg at det er leger som har erfaring med sykdommen, som har ansvaret for behandlingen.

Fra og med høsten 2018 inngår HPV-vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet også for gutter. Vaksinen som anvendes, beskytter mot HPV-typene 16 og 18. Det finnes en alternativ vaksine som beskytter mot flere HPV-typer og mot kjønnsvorter, men den inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet.

Prognose

Pasienter med små lokaliserte svulster blir nesten alltid helbredet. Ved spredning til lymfeknuter er prognosen dårligere. Dessverre har omtrent 50 prosent av dem som kommer til legen med denne sykdommen, allerede spredning til lymfeknuter.

Vil du vite mer?

  • Peniskreft - for helsepersonell
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen