Informasjon

Prostatakreft

Prostatakreft kan enkelt sett deles inn i to typer: En aggressiv type og en form som utvikler seg svært langsomt, som de færreste dør av. Typiske symptomer på prostatakreft er vannlatingsbesvær, tretthet, vekttap og blod i urinen.

Hva er kreft?

Kreftknute i prostata
Kreftknute i prostata

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør, og nye celler vokser frem gjennom en prosess som kalles celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelse av en svulst. Ofte er slike svulster godartet, men i noen tilfeller svikter kroppens kontroll med celledelingen, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Dette er kreftceller, og de har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her kan de få feste og gir opphav til dattersvulster (metastaser).

Neste side