Informasjon

Prostatakreft

Prostatakjertelen ligger under og inntil urinblæren, og den første del av urinrøret går gjennom prostatakjertelen. Kjertelen vokser gjennom hele livet, og etter hvert som du blir eldre, kan du begynne å merke symptomer på grunn av denne veksten.

Hopp til innhold

Hva er kreft?

Kreftknute i prostata
Kreftknute i prostata

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør og nye celler vokser frem gjennom en prosess som kalles celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelse av en svulst. Ofte er slike svulster godartet, men i noen tilfeller svikter kontrollen med celledelingen, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Dette er kreftceller, og de har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her kan de få feste og gir opphav til dattersvulster (metastaser).