Informasjon

Prostatakreft

Diagnosen

Undersøkelse av prostata
Undersøkelse av prostata

Symptomer som de ovenfor, vil vekke mistanke om diagnosen. Allmennlegen din vil da gjennomføre følgende undersøkelser:

  • Kjenne på prostata (bilde over). Dette er en undersøkelse der legen fører en finger inn gjennom analåpningen. Legen kan da kjenne på bakre del av prostata og få et inntrykk av størrelse og form på kjertelen, og svulster kan noen ganger kjennes som harde knuter i kjertelen
  • PSA (prostata spesifikt antigen). Dette er et stoff som måles i en blodprøve. Mengden av PSA i blod øker i de fleste tilfeller av prostatakreft, men øker også ved godartet prostataforstørrelse og ved infeksjoner i prostata og urinveier. Høye verdier (mer enn 10) av PSA øker kreftmistanken, og svært høye verdier gir sterk kreftmistanke. 
  • Over hele verden er de faglige rådene nå at man ikke skal ta denne prøven som en sjekk - den bør kun brukes når menn søker hjelp og har symptomer som kan gi mistanke om prostatakreft
  • Urinundersøkelse for å se etter blod eller tegn til infeksjon

Dersom PSA er forhøyet og det er mistanke om kreft, er neste steg å ta vevsprøver (biopsier) fra prostata. Dette gjøres i sykehus eller hos spesialister (urologer). Vevsprøver tas med en hul nål som stikkes inn i kjertelen. Forandringene i kjertelen er som regel flekkvis, slik at man stikker åtte til ti forskjellige steder i kjertelen i håp om å få med representativt materiale. Nålen føres inn via endetarmen, og det brukes ultralyd for å sikre at man treffer kjertelen. Undersøkelsen er ikke uten komplikasjoner. Det kan oppstå alvorlig infeksjon etter prøvetakingen, derfor gis forebyggende antibiotika før undersøkelsen.

Alle vevsprøvene undersøkes deretter i mikroskop. Finnes kreftforandringer i en eller flere av prøvene, lages en gradering på bakgrunn av svulstvevets utseende og oppbygging – dette kalles Gleason gradering. Gleason grad sammen med PSA og funn ved undersøkelse, bidrar til å kunne si noe om svulstens aggressivitet, og om behovet for behandling. 

MR-undersøkelse av prostata som ledd i utredningen kan bidra til mer nøyaktig lokalisering av svulstvev og høyere treffsikkerhet når det tas vevsprøver. Undersøkelser tyder også på at MR kan bidra til å skille aggressiv svulstvekst fra mer godarted svulst. Et slikt samarbeid mellom MR-eksperter og kirurger kan føre til mer målrettet behandling, og få stor betydning for prognosen ved tidlig oppdaget sykdom.

Forrige side Neste side