Informasjon

Testikkelkreft

Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har merket ubehag i en testikkel.

Hva er testikkelkreft?

Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har merket ubehag i en testikkel.

Det oppstår cirka 12 nye tilfeller av testikkelkreft pr 100.000 menn pr år. I 2018 fikk 316 menn konstatert testikkelkreft i Norge. Testikkelkreft opptrer oftest i 15-35-års alderen. Gjennomsnittsalder er 28 år. Totalt utgjør testikkelkreft bare omtrent én prosent av alle krefttilfeller hos menn.

Illustrasjon blære, prostata, pungen og urinveier.
Illustrasjon blære, prostata, pungen og urinveier.
Anatomiske strukturer testikkel.
Anatomiske strukturer testikkel.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant yngre menn i alderen 15-40 år. Fem prosent av tilfellene oppstår hos menn med tidligere (eller nåværende) ikke nedsunket testikkel (kryptorkisme) (fravær av en eller begge testiklene i pungen).

På verdensbasis er antallet tilfeller av testikkelkreft økende og fordoblet i løpet av de siste 40 årene. Høyeste forekomst ses i Nord-Europa - der Norge og Danmark har den høyeste forekomsten i verden med omtrent 12 nye tilfeller per 100.000 per år.

Neste side