Informasjon

Testikkelkreft

Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har merket ubehag i en testikkel.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er testikkelkreft?

Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har merket ubehag i en testikkel.

Det oppstår cirka 12 nye tilfeller av testikkelkreft pr 100.000 menn pr år. På årsbasis får vel 300 menn konstatert testikkelkreft i Norge (337 nye tilfeller i 2013). Testikkelkreft opptrer oftest i 20-40-års alderen. Gjennomsnittsalder er 28 år. Totalt utgjør testikkelkreft bare ca. 1% av krefttilfeller hos menn.

Illustrasjon blære, prostata, pungen og urinveier.
Illustrasjon blære, prostata, pungen og urinveier.
Anatomiske strukturer testikkel.
Anatomiske strukturer testikkel.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant yngre menn i alderen 15-40 år. 5% av tilfellene oppstår hos menn med tidligere (eller nåværende) ikke nedsunket testikkel (kryptorkisme) (fravær av en eller begge testiklene i pungen). På verdensbasis er antallet økende og fordoblet i løpet av de siste 40 årene. Høyeste forekomst ses i Nord-Europa - der Norge og Danmark har den høyeste forekomsten i verden med ca. 12 nye tilfeller per 100.000 per år.