Informasjon

Testikkelkreft

Temaside om Korona

Årsak

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør og nye celler vokser frem gjennom celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelsen av en svulst. Vanligvis er denne svulsten godartet. I noen tilfeller svikter kontrollen med celledelingen helt, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Disse cellene er kreftceller, og de har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her gir de opphav til dattersvulster (metastaser).

Testikkelkreft utgår nesten alltid fra kimcellene som produserer sædceller. Forstadier til testikkelkreft tror man kan oppstå allerede i fosterstadiet. Ved mikroskopisk undersøkelse kan man dele disse kreftsvulstene i to hovedgrupper; seminomer og ikke-seminomer. Testikkelkreft kan spre seg i kroppen gjennom lymfeårer og blodårer.

Den egentlige årsaken til testikkelkreft kjenner vi ikke. Testikkelkreft forekommer hyppigere når en eller begge testiklene ikke er kommer helt ned i pungen etter fødselen (testisretensjon).

Forrige side Neste side