Informasjon

Testikkelkreft

Diagnosen

Testikkelkreft vil oftest kunne påvises som en fast eller hard kul i en testikkel. I noen tilfeller er hele testikkelen fast og forstørret.

Blodprøver

Omkring 60 prosent av kreftsvulstene i testiklene produserer spesielle proteiner, svulstmarkører, som kan påvises i blodet. Det ene heter alfaføtoprotein (AFP), og det andre er koriogonadotropin (hCG). Påvisning av AFP eller hCG hos en yngre mann betyr nesten alltid at det foreligger testikkelkreft. Dog kan man ikke si motsatt at fravær av AFP eller hCG utelukker testikkelkreft, fordi 40 prosent av dem med testikkelkreft ikke produserer disse stoffene.

Andre undersøkelser

Ultralydundersøkelse av testiklene fremstiller vevet og gir i nesten samtlige tilfeller sterke holdepunkter for kreftdiagnosen. Dersom det er mistanke om testikkelkreft, tas det vevsprøve fra testikkelen mens pasienten er i full narkose. Etter at diagnosen er stilt, tas det røntgen av lungene og CT av buken og lungene for å se etter tegn til spredning. Unntaksvis gjøres MR.

Forrige side Neste side