Informasjon

Testikkelkreft

Temaside om Korona

Henvisning til sykehus

Terapi startes og styres av lokal spesialist (urolog eller kirurg). Alle pasienter blir henvist til regionsykehus for oppfølging etter kirurgisk primærbehandling (fjerning av testikkelen). Pasienter kan henvises direkte til regional kreftavdeling. Hvis primærutredning viser at det foreligger spredning, må pasienten straks henvises regional kreftavdeling for videre behandling, da tilstanden meget raskt kan forverre seg. Kreftbehandling iverksettes ved regionsykehus.

Forrige side Neste side