Bilde

Atypisk teratoid rhabdoid tumor, sagittalt snitt

atypisk teratoid rhabdoid tumor 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge