Bilde

Atypisk teratoid rhabdoid tumor, sagittalt snitt

Temaside om Korona
atypisk teratoid rhabdoid tumor 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge