Bilde

Hemangioblastom, aksialt snitt

Temaside om Korona
hemangioblastom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge