Bilde

Hjerneabscess, sagittalt snitt

hjerneabscess 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge