Bilde

Medulloblastom, sagittalt snitt

medulloblastom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge