Bilde

Meningeom, aksialt snitt

meningiom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge