Bilde

Meningeom, sagittalt snitt

meningiom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge