Bilde

Meningeom med cyste, sagittalt snitt

meningiom med cyste 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge