Bilde

Pilocytisk astrocytom, sagittalt snitt

pilocytisk astrocytom who grad i 1

Pilocytisk astrocytom WHO grad I

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge