Bilde

Pineoblastom, sagittalt snitt

pineoblastom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge