Bilde

Pineoblastom, aksialt snitt

pineoblastom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge