Bilde

Pineocytom, sagittalt snitt

pineocytom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge