Informasjon

Kreftspredning til bein, skjelettmetastaser

Kreftspredning til skjelettet, beinmetastaser, er tegn på langtkommen kreftsykdom. Tilstanden kan være smertefull, og den øker risikoen for beinbrudd og sammenfall i ryggraden.

Hva er kreftspredning til bein, beinmetastaser?

Kreft er sykdommer med ukontrollert cellevekst. Over tid vil en kreftsykdom kunne spre seg videre, enten ved å vokse inn i naboorganer eller ved å spre seg til fjerntliggende organer via blodet. En slik spredning av kreftsykdom betegnes på fagspråket som metastasering. Det oppstår en lokal svulst, en metastase, langt unna den opprinnelige svulsten.

Beinmetastaser er en alvorlig komplikasjon til kreftsykdom. Funn av beinmetastaser forteller at sykdommen har spredd seg, og den er i de fleste tilfelle uhelbredelig. De fleste metastaser finnes i flate bein som i ryggsøylen, i bekkenet, i ribbena og noe sjeldnere i overarmsbeinet eller lårbeinet. Beinmetastaser nedenfor kneet og albuen er forholdsvis sjeldne.

Forekomst

Livets høst

Kreftspredning til beinvev, metastatisk beinsykdom, er den vanligste kreftformen som involverer skjelettet. Forekomsten av beinmetastaser øker på grunn av forbedret kreftbehandling og økt overlevelse. Det antas at 50 prosent av av alle med kreftsykdom vil få metastatisk beinsykdom.

Beinmetastaser finnes vanligvis hos voksne, særlig blant eldre personer. Det er mindre sannsynlig at barn får beinmetastaser, men når det skjer, er metastasene ofte utbredte i skjelettet. Beinmetastaser forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner. Med avtakende forekomst er lokalisasjonen av hovedsvulsten hos menn i prostata, lunger, urinblære, magesekk, tykktarm, endetarm - og prostatakreft og lungekreft utgjør 80% av alle tilfellene. Blant kvinner er de hyppigste hovedsvulstene som gir beinmetastaser, å finne i bryst, lunger, livmor, tykktarm, magesekk, endetarm, urinblære - og her utgjør brystkreft og lungekreft 80 prosent av alle tilfellene.

Symptomer

I de fleste tilfeller foreligger en kjent kreftsykdom, bare unntaksvis oppdages kreftsykdommen som følge av spredning til bein. Beinmetastaser presenterer seg gjerne i form av beinsmerter, bløtvevshevelse eller beinbrudd forårsaket av en ubetydelig skade. Kroniske og sterke smerter, ryggmargsskade med eventuelle lammelser, eller beinmargssvikt er komplikasjoner til beinmetastaser som drastisk kan redusere en pasients livskvalitet og levetid.

Diagnostikk

Ved utredning av en pasient for mulig spredning fra en kreftsvulst til beinvev er scintigrafi ofte den foretrukne undersøkelsen. En sprøyte med et radioaktivt merket stoff blir sprøytet inn i pasienten og i løpet av noen timer konsentreres stoffet i den syke delen av beinet (spredningsstedet), noe som avdekkes ved bildeopptak. Undersøkelsen er ufarlig og uten ubehag. Dersom det påvises mistenkelige forandringer, vil vanlig røntgen blir brukt til å få et bedre bilde av skaden. Ved behov for ytterligere utredning kan undersøkelser som CT og MR noen ganger være til nytte.

Behandling

Målet med behandlingen er å bedre livskvaliteten ved å fjerne eller redusere smerte, samt å bevare eller forbedre funksjon. Dersom det foreligger et beinbrudd, velges operasjon eller annen form for behandling for å stabilisere bruddet. Legene må ta hensyn til pasientens tilstand når valg av behandling bestemmes, slik at pasienten ikke utsettes for unødvendig store belastninger.

Smertestillende medisiner brukes etter behov. I noen tilfeller brukes også medisiner mot beinskjørhet (bisfosfonater) eller hormoner til å få bedre kontroll over smertene.

Prognose

Beinmetastaser er tegn på langtkommen kreft. Leveutsiktene avhenger av grunnsykdommen, hvor beinmetastasen er, antall beinmetastaser, om det foreligger metastaser til annet vev. Overlevelse hos pasienter med metastatisk beinsykdom varierer i de fleste tilfeller fra 6-48 måneder. Dårligst prognose har spredning fra lungekreft, mens prognosen er bedre for kreftsykdommer som myelomatose, lymfom, nyrekreft og brystkreft.

Vil du vite mer?

  • Scintigrafi
  • Beinmetastaser - for helsepersonell
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen