Informasjon

Kreftspredning til bein, skjelettmetastaser

Kreftspredning til skjelettet, beinmetastaser, er tegn på langtkommen kreftsykdom. Tilstanden kan være smertefull, og den øker risikoen for beinbrudd og sammenfall i ryggraden.

Hva er kreftspredning til bein, beinmetastaser?

Kreft skyldes ukontrollert cellevekst. Over tid vil en kreftsvulst kunne spre seg videre, enten ved å vokse inn i naboorganer eller ved å spre seg til fjerntliggende organer via blodet. En slik spredning av kreftsykdom betegnes på fagspråket som metastasering. Det oppstår en lokal svulst, en metastase, langt unna den opprinnelige svulsten.

Beinmetastaser er en alvorlig komplikasjon til kreftsykdom. Funn av beinmetastaser forteller at sykdommen har spredd seg, og den er i de fleste tilfeller uhelbredelig. De fleste metastaser finnes i flate bein som i ryggsøylen, i bekkenet, i ribbena og noe sjeldnere i overarmsbeinet eller lårbeinet. Beinmetastaser nedenfor kneet og albuen er forholdsvis sjeldne.

Forekomst

Livets høst

Kreftspredning til beinvev, metastatisk beinsykdom, er den vanligste kreftformen som involverer skjelettet. Forekomsten av beinmetastaser øker på grunn av forbedret kreftbehandling og økt overlevelse. Det antas at en av fire med kreftsykdom vil få metastatisk beinsykdom.

Beinmetastaser finnes vanligvis hos voksne, særlig blant eldre personer. Det er mindre sannsynlig at barn får beinmetastaser, men når det skjer, er metastasene ofte utbredte i skjelettet. Beinmetastaser forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner.

Med avtakende forekomst er lokalisasjonen av hovedsvulsten hos menn i prostata, lunger, urinblære, magesekk, tykktarm, endetarm. Prostatakreft og lungekreft utgjør 80 prosent av alle tilfellene med beinmetastaser. Blant kvinner er de hyppigste hovedsvulstene som gir beinmetastaser å finne i bryst, lunger, livmor, tykktarm, magesekk, endetarm, urinblære - og her utgjør brystkreft og lungekreft 80 prosent av alle tilfellene.

Symptomer

De fleste med beinmetastaser har en kjent kreftsykdom fra før. Hos en andel oppdages kreftsykdommen som følge av spredning til bein. Beinmetastaser presenterer seg gjerne i form av beinsmerter, bløtvevshevelse eller beinbrudd forårsaket av en ubetydelig skade. Kroniske og sterke smerter, ryggmargsskade med eventuelle lammelser, eller beinmargssvikt er følgetilstander til beinmetastaser som drastisk kan redusere livskvalitet og leveutsikter.

Diagnostikk

Ved utredning for mulig spredning fra en kreftsvulst til beinvev er skjelettrøntgen ofte den første undersøkelsen. Dersom det påvises mistenkelige forandringer på røntgen, og det er behov for ytterligere avklaring, er CT undersøkelse nyttig. I noen tilfeller er det aktuelt å gjøre en scintigrafi av hele skjelettet for kartlegging.

Behandling

Målet med behandlingen er å bedre livskvaliteten ved å fjerne eller redusere smerte, samt å bevare eller forbedre funksjon. Dersom det foreligger et beinbrudd, velges operasjon eller annen form for behandling for å stabilisere bruddet. Legene må ta hensyn til den kreftsykes tilstand ved valg av behandling, slik at denne ikke utsettes for unødvendig store belastninger.

Smertestillende medisiner brukes etter behov. I noen tilfeller brukes også medisiner mot beinskjørhet (bisfosfonater) eller hormoner til å få bedre kontroll over smertene.

Prognose

Beinmetastaser er tegn på langtkommen kreft. Leveutsiktene avhenger av grunnsykdommen, hvor beinmetastasen er, antall beinmetastaser, om det foreligger metastaser til andre deler av kroppen. Overlevelse hos personer med metastatisk beinsykdom varierer i de fleste tilfeller fra 6 til 48 måneder. Dårligst prognose har spredning fra lungekreft, mens prognosen er bedre for kreftsykdommer som lymfom, nyrekreft og brystkreft.

Vil du vite mer?