Informasjon

Kreftspredning til hjernen, hjernemetastaser

Hjernemetastaser er kreftspredning til hjernen. Oftest skjer slik spredning fra lungekreft, brystkreft, føflekkskreft, nyrekreft og tykktarms-/endetarmskreft.

Hva er hjernemetastaser?

Kreftspredning til hjernen, hjernemetastaser, skyldes spredning av kreftsykdom via blodet til hjernen fra en primærsvulst beliggende et annet sted i kroppen. Spredningen fører til at det dannes dattersvulster, metastaser, i andre organer, deriblant i hjernen. Cirka halvdelen av tilfellene med hjernemetastaser er spredning fra lungekreft. Allminnelige symptomer og tegn er nevrologiske utfallssymptomer (for eksempel lammelser, kramper), psykisk endring, hodepine, kvalme, oppkast og tretthet.

Årlig diagnostiseres cirka 35.000 nye krefttilfeller i Norge. Cirka 10 prosent av kreftpasientene utvikler i løpet av sykdommen hjernemetastaser. Forekomsten er økende. Forklaringen er at bedringen i behandling har medført flere langtidsoverlevelser av enkelte kreftformer. Ved lungekreft utvikler 50 prosent hjernemetastaser, ved småcellet lungekreft er andelen 80 prosent.

I omkring 80 prosent av tilfellene diagnostiseres hjernemetastaser hos pasienter med allerede kjent kreftsykdom. Hos de resterende er primærsvulstens utgangspunkt ukjent, men av disse vil omkring 50 prosent ha metastaser fra lungekreft.

Neste side