Informasjon

Behandling av blærekreft

Overflatisk blærekreft

Fjerning av svulsten

Dersom kreften ikke har spredt seg, vil det som oftest være mulig å helbrede sykdommen fullstendig. Når svulsten kun er lokalisert til blæreslimhinnen fjernes den som regel ved hjelp av et rørformet instrument, et såkalt resektoskop. Dette føres inn i blæren gjennom urinrøret. Små svulster fjernes i ett stykke, større svulster skjæres løs bit for bit ved hjelp av en strømførende slynge. Inngrepet kalles transuretral reseksjon (TUR) og skjer vanligvis under ryggmargsbedøvelse. 

Lokal behandling i blæren

Denne behandlingen innebærer at blæren skylles med celledrepende medisin (kjemoterapi) eller svekkede tuberkelbakterier (BCG). Bruk av svekkede tuberkelbakterier antas å virke ved å stimulere immunforsvaret i blæreslimhinnen og slik redusere hyppigheten av nye svulster.

Én enkelt behandling eller gjentatte behandlinger etter operasjon kan være aktuelt. Ved tilbakefall lokalt i blæren kan også denne behandlingen gjentas. 

En bivirkning kan være smertefull og hyppig vannlating som minner om urinveisinfeksjon.

Forrige side Neste side