Informasjon, tilstand

Blærekreft

Røyking er med høy sannsynlighet den viktigste enkeltfaktoren som kan forårsake utvikling av blærekreft.

Forekomst

Blærekreft er den fjerde mest vanlige krefttypen hos menn og den åttende vanligste blant kvinner, og den rammer i hovedsak (åtte av ti tilfeller) mennesker over 60 år. I 2017 kom det til 1302 nye tilfeller av kreft i blære, urinleder eller urinrør hos menn og 443 nye tilfeller  hos kvinner. Menn har med andre ord nærmere tre ganger økt risiko for å utvikle blærekreft i forhold til kvinner. Endringen i røykeatferd, også mellom kjønnene, gjør at vi forventer å se en endring i disse tallene på sikt. 

Forrige side Neste side