Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Forekomst

Blærekreft er den fjerde mest vanlige krefttypen hos menn og den åttende vanligste blant kvinner, og den rammer i hovedsak (åtte av ti tilfeller) mennesker over 60 år. I 2017 kom det til 1302 nye tilfeller av kreft i blære, urinleder eller urinrør hos menn og 443 nye tilfeller  hos kvinner. Menn har med andre ord nærmere tre ganger økt risiko for å utvikle blærekreft i forhold til kvinner. Endringen i røykeatferd, også mellom kjønnene, gjør at vi forventer å se en endring i disse tallene på sikt. 

Forrige side Neste side