Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Årsaker

Urinblæren
Urinblæren

At røyking øker risikoen for lungekreft, er noe de fleste har fått med seg. At røyking også er den faktoren som har størst betydning for utviklingen av blærekreft, er ikke like kjent. Blant de som utvikler blærekreft, har omtrent en tredjedel røkt, og sjansen for sykdommen øker jo mer man røyker. Blærekreft er også hyppigere hos personer som har vært utsatt for bestemte kjemiske stoffer. Produksjonsarbeidere innen grafisk, metall- (jern/aliminium), maling og gummi-industri er spesielt utsatt. Kreftbehandling som stråling mot blæreområdet er andre faktorer som kan øke sjansen for blærekreft.

Forrige side Neste side