Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Symptomer og tegn

Blod i urinen er vanligvis det første tegnet på sykdommen. Problemet er at det i tidlig fase ofte er så lite blod at det ikke er synlig med det blotte øyet. Ser du blod i urinen, bør du betrakte det som et kreftsymptom inntil det motsatte er bevist. Ta kontakt med lege og få dette avklart så raskt som mulig.

Sykdommen kan også arte seg som en urinveisinfeksjon. Noen opplever hyppige, plutselige eller sviende vannlatninger, problemer med å holde på vannet, med å late vannet eller smerter i blæreregionen. Hos andre gir denne krefttypen først symptomer når den har spredd seg til andre organer.

Forrige side Neste side