Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Vekst og spredning

Svulster i urinblæren
Svulster i urinblæren

En svulst av kreftceller kan - i motsetning til godartede svulster - vokse på tvers av de naturlige grensene mellom kroppens organer og vevstyper. Derfor kan også naboorganer bli skadet og ødelagt når svulsten vokser. I tillegg kan kreft også spre seg til helt andre deler av kroppen. Dette skjer ved at kreftcellene trenger gjennom veggen til blod- eller lymfeårer. De føres med væskestrømmen, får feste i friskt vev og begynner å formere seg ved celledeling. Slik oppstår dattersvulster, metastaser, som vokser videre og kan gjøre større skade enn den opprinnelige modersvulsten.

"Overflatiske" svulster (på figuren nr 1 og 2) kan oftest effektivt behandles. Slike svulster vokser i, eller like nedenfor, urinblærens slimhinne.

Svulst 5, 6 og 7 er eksempler på svulster som har vokst gjennom blæreveggen. De er som regel mer komplisert å behandle, og trenger mer omfattende behandling. Da er også risikoen større for at behandlingen, og ettervirkningene av behandlingen, skal gi redusert livskvalitet.

Forrige side Neste side